Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Celexnr: 398L0034, 398L0048
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:1978
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1978) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.

Ändring 2014:707
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:707) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
SFS 2007:1150

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-11-29

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:707