Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:126, bet. 2007/08:MJU5, rskr. 2007/08:36, EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Uppslagsord: hund
Stickord: katt
Celexnr: 398L0034, 398L0048
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:1978
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1978) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.


Ändring 2014:707
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:707) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Ändring 2018:54
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26 §§; nya 11 a, 18 a §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträdande: 2018-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:224, bet. 2017/18:JuU6, rskr. 2017/18:145
Rubrik: Lag (2018:54) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder ikraft den 1 juni 2018.
2. Ärenden som inletts vid Polismyndigheten men ännu inte avgjorts före ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.

Ändring 2018:368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245
Rubrik: Lag (2018:368) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Ändring 2018:830
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:830) om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
SFS 2007:1150

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-11-29

Först inlagd:
2007-12-10

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:830