Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161, EGTL372/1985 s31, EGTL144/1997 s19, EGTL271/2002 s16
Uppslagsord: distans- och hemförsäljningslag
Celexnr: 385L0577, 397L0007, 302L0065
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2008:508
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 8 §, 3 kap 6 §, 4 kap 4 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Rubrik: Lag (2008:508) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Ändring 2009:1087
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 2 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
Rubrik: Lag (2009:1087) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Celexnr: 306L0123

Ändring 2010:761
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:220, bet. 2009/10:FiU30, rskr. 2009/10:372
Rubrik: Lag (2010:761) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Ändring 2010:1854
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 16 §, 4 kap. 10 §; nya 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §, rubr. närmast före 3 kap. 13 §, 4 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:242, bet. 2010/11:CU5, rskr. 2010/11:80, EUTL133/2008 s66
Rubrik: Lag (2010:1854) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Celexnr: 308L0048

Ändring 2011:918
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2 §, 4 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:85, bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298
Rubrik: Lag (2011:918) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)

Ändring 2012:68
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 2, 11 §§
Ikraftträdande: 2012-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:28, bet. 2011/12:CU8, rskr. 2011/12:126, EGTL271/2002 s16
Rubrik: Lag (2012:68) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Celexnr: 302L0065
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2014:14
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap., 4 kap., 5 kap.; nuvarande 1 kap. 3 § betecknas 1 kap. 4 §; ändr. författningsrubr., 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 7, 8, 11, 12 §§, rubr. till. 3 kap., rubr. närmast före nuvarande 1 kap. 3 § sättas närmast före 1 kap. 4 §; nytt 2 kap., nya 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §, rubr. närmast före 1 kap. 3 §, 3 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2014-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Rubrik: Lag (2014:14) om ändring i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59)
Celexnr: 311L0083
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.


Ändring 2014:221
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1, 8 §§, rubr. närmast före 3 kap. 4 §; ny 3 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:71, bet. 2013/14:CU23, rskr. 2013/14:202
Rubrik: Lag (2014:221) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ändring 2016:1028
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:3
Rubrik: Lag (2016:1028) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ändring 2018:774
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 4 a §; ändr. 3 kap. 1, 8 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Rubrik: Lag (2018:774) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ändring 2018:1321
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2, 3, 4, 5, 8 §§, 3 kap. 1, 3, 4, 8 §§, rubr. närmast före 2 kap. 3 §; nya 2 kap. 3 a §, 3 kap. 4 a §, rubr. ärmast före 2 kap. 3 a, 4 §§
Ikraftträdande: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:129, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404
Rubrik: Lag (2018:1321) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ändring 2018:1338
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:225, bet. 2017/18:CU29, rskr. 2017/18:373
Rubrik: Lag (2018:1338) om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
SFS 2005:59

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2005-02-24

Först inlagd:
2005-03-08

Senast ändrad:
2018-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1338