Referens i officiella tidningen: EUT L 134, 29.5.2009, s. 1-269
Celexnummer: 32009R0428
Ikraftträdande: 2009-08-27 ikraftträdande offgördag + 90 se art 28
Uppslagsord: exportlicens; EU-export; handelsrestriktion; transit; strategisk produkt; exportövervakning; handel inom EU
Systematiskt register: Tullunionen och fri rörlighet för varor / Särskilda tullbestämmelser / Varurörelser / Exportförfaranden
Systematiskt register: Tullunionen och fri rörlighet för varor / Särskilda tullbestämmelser / Varurörelser / Avlägsnande av handelshinder
Systematiskt register: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

Rättslig grund
12006E1331957-03-25Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändrade rättsakter
32000R13342000-06-22Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden

Ändring 32009R0428R(01)
Celexnummer: 32009R0428R(01)
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Corrected by 32009R0428R(01); (SK)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(02)
Celexnummer: 32009R0428R(02)
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Corrected by 32009R0428R(02); (SL)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(03)
Celexnummer: 32009R0428R(03)
Utfärdad: 2009-08-27
Text: Corrected by 32009R0428R(03); (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SK, SL, SV)
Ikraftträdande:
Rubrik: Rättelse till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ( EUT L 134 av den 29.5.2009 )

Ändring 32009R0428R(04)
Celexnummer: 32009R0428R(04)
Utfärdad: 2009-08-27
Text: Corrected by 32009R0428R(04); (FR, HU, PL)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(05)
Celexnummer: 32009R0428R(05)
Utfärdad: 2009-08-27
Text: Corrected by 32009R0428R(05); (LT)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(06)
Celexnummer: 32009R0428R(06)
Utfärdad: 2010-06-24
Text: Corrected by 32009R0428R(06); (PL)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(07)
Celexnummer: 32009R0428R(07)
Utfärdad: 2015-02-03
Text: Corrected by 32009R0428R(07); (PL, DE, FI)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(08)
Celexnummer: 32009R0428R(08)
Utfärdad: 2015-10-20
Text: Corrected by 32009R0428R(08); (EL, LT)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(09)
Celexnummer: 32009R0428R(09)
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Corrected by 32009R0428R(01); (SK)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32011R1232
Celexnummer: 32011R1232
Utfärdad: 2011-11-16
Text: Amended by 32011R1232; TXT bilaga II A.P3 från 2012-01-07; TXT bilaga II A.P2 från 2012-01-07
Ikraftträdande: 2012-01-07 ikraftträdande offgördag + 30 se art 2| ikraftträdande offgördag + 30 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32011R1232
Celexnummer: 32011R1232
Utfärdad: 2011-11-16
Text: Replaced by 32011R1232; TXT artikel 11 P1 från 2012-01-07; TXT artikel 25 från 2012-01-07; TXT bilaga II A.P1 från 2012-01-07; TXT artikel 2 P9 från 2012-01-07; TXT artikel 9 P4.A från 2012-01-07; TXT bilaga II A.TIT från 2012-01-07; TXT artikel 9 P1 från 2012-01-07; TXT artikel 19 P4 från 2012-01-07; TXT artikel 4 P2 från 2012-01-07; TXT artikel 12 P1.B från 2012-01-07; TXT artikel 19 P2.A från 2012-01-07; TXT artikel 13 P6 från 2012-01-07; TXT artikel 9 P4.C från 2012-01-07
Ikraftträdande: 2012-01-07 ikraftträdande offgördag + 30 se art 2| ikraftträdande offgördag + 30 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32011R1232
Celexnummer: 32011R1232
Utfärdad: 2011-11-16
Text: Addition 32011R1232; artikel 25 BI från 2012-01-07; artikel 23 P3 från 2012-01-07; bilaga II B från 2012-01-07; bilaga II A från 2012-01-07
Ikraftträdande: 2012-01-07 ikraftträdande offgördag + 30 se art 2| ikraftträdande offgördag + 30 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32012R0388
Celexnummer: 32012R0388
Utfärdad: 2012-04-19
Text: Amended by 32012R0388; ersätter bilaga I från 2012-06-15
Ikraftträdande: 2012-06-15 ikraftträdande offgördag +30 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 388/2012 av den 19 april 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32014R0599
Celexnummer: 32014R0599
Utfärdad: 2014-04-16
Text: Amended by 32014R0599; tillägg artikel 23 BI från 2014-07-02; tillägg artikel 9.1 från 2014-07-02; tillägg artikel 15.3 från 2014-07-02; tillägg artikel 23 TR från 2014-07-02
Ikraftträdande: 2014-07-02 ikraftträdande offgördag +20 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 599/2014 av den 16 april 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32014R1382
Celexnummer: 32014R1382
Utfärdad: 2014-10-22
Text: Amended by 32014R1382; ersätter bilaga I från 2014-12-31
Ikraftträdande: 2014-12-31 ikraftträdande offgördag +1 se art 2
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1382/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32015R2420
Celexnummer: 32015R2420
Utfärdad: 2015-10-12
Text: Amended by 32015R2420; ersätter bilaga IIe från 2015-12-25; ersätter bilaga IIb från 2015-12-25; ersätter bilaga IIf från 2015-12-25; ersätter bilaga IIc från 2015-12-25; ersätter bilaga IIg från 2015-12-25; ersätter bilaga IId från 2015-12-25; ersätter bilaga IIa från 2015-12-25; ersätter bilaga IV från 2015-12-25; ersätter bilaga I från 2015-12-25
Ikraftträdande: 2015-12-25 ikraftträdande offgördag +1 se art 2
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2420 av den 12 oktober 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32016R1969
Celexnummer: 32016R1969
Utfärdad: 2016-09-12
Text: Amended by 32016R1969; ersätter bilaga IIc från 2016-11-16; ersätter bilaga IId från 2016-11-16; ersätter bilaga IIf från 2016-11-16; ersätter bilaga I från 2016-11-16; ersätter bilaga IIe från 2016-11-16; ersätter bilaga IV från 2016-11-16; ersätter bilaga IIa från 2016-11-16; ersätter bilaga IIb från 2016-11-16; ersätter bilaga IIg från 2016-11-16
Ikraftträdande: 2016-11-16 ikraftträdande offgördag +1 se art 2
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1969 av den 12 september 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32017R2268
Celexnummer: 32017R2268
Utfärdad: 2017-09-26
Text: Amended by 32017R2268; ersätter bilaga IId från 2017-12-16; ersätter bilaga IIg från 2017-12-16; ersätter bilaga IIa från 2017-12-16; ersätter bilaga I från 2017-12-16; ersätter bilaga IIf från 2017-12-16; ersätter bilaga IV från 2017-12-16; ersätter bilaga IIc från 2017-12-16; ersätter bilaga IIe från 2017-12-16; ersätter bilaga IIb från 2017-12-16
Ikraftträdande: 2017-12-16 ikraftträdande offgördag +1 se art 2
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2268 av den 26 september 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Senare rättsakter av betydelse
52010PC0509
Amendment proposed by 52010PC0509
2010-09-27Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52011PC0704
Amendment proposed by 52011PC0704
2011-11-07Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52012AG0006
Amendment proposed by 52012AG0006
2012-02-21Rådets ståndpunkt (EU) nr 6/2012 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden Antagen av rådet den 21 februari 2012
52014AG0005
Amendment proposed by 52014AG0005
2014-03-03Rådets ståndpunkt (EU) nr 5/2014 vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden Antagen av rådet den 3 mars 2014 Gemensamt uttalande från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om översynen av systemet för exportkontroll av produkter med dubbla användningsområden Uttalande från kommissionen om delegerade akter Uttalande från kommissionen om uppdatering av förordningen
52016PC0616
Amendment proposed by 52016PC0616; A
2016-09-28Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)

Rättsakter som det hänvisas till
31969R2603 1969-12-20Rådets förordning (EEG) nr 2603/69 av den 20 december 1969 om upprättandet av gemensamma exportregler
31992R2913 1992-10-12Rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
31993R2454 1993-07-02Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen
31995L0046 1995-10-24Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter
31997R0515 1997-03-13Rådets förordning (EG) nr 515/97 av den 13 mars 1997 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och om samarbete mellan dessa och kommissionen för att säkerställa en korrekt tillämpning av tull- och jordbrukslagstiftningen
32001R0045 2000-12-18Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter
32008E0944 2008-12-08Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp av den 8 december 2008 om fastställande av gemensamma regler för kontrollen av export av militär teknik och krigsmateriel

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32009R1283 2009-12-22Rådets förordning (EU) nr 1283/2009 av den 22 december 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
32010D0413 2010-07-262010/413/GUSP: Rådets beslut av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp
32010D0800 2010-12-22Rådets beslut 2010/800/Gusp av den 22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/795/Gusp
32010R0961 2010-10-25Rådets förordning (EU) nr 961/2010 av den 25 oktober 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EG) nr 423/2007
32011D1104 2011-10-25Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet
32012D0635 2012-10-15Rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran
32012R0258 2012-03-14Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
32012R0267 2012-03-23Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010
32012R0509 2012-06-15Rådets förordning (EU) nr 509/2012 av den 15 juni 2012 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 rörande restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien
32012R0649 2012-07-04Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier Text av betydelse för EES
32012R1263 2012-12-21Rådets förordning (EU) nr 1263/2012 av den 21 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran
32013D0183 2013-04-22Rådets beslut 2013/183/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2010/800/Gusp
32013R0696 2013-07-22Rådets förordning (EU) nr 696/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
32014D0512 2014-07-31Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
32014R0833 2014-07-31Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
32014R0960 2014-09-08Rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
32016D0849 2016-05-27Rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp
32016R0682 2016-04-29Rådets förordning (EU) 2016/682 av den 29 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
32016R1375 2016-07-29Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1375 av den 29 juli 2016 om ändring av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran
32016R2134 2016-11-23Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2134 av den 23 november 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
32017R0284 2017-02-17Rådets förordning (EU) 2017/284 av den 17 februari 2017 om ändring av förordning (EG) nr 314/2004 om vissa restriktiva åtgärder mot Zimbabwe
32017R0330 2017-02-27Rådets förordning (EU) 2017/330 av den 27 februari 2017 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
32017R1509 2017-08-30Rådets förordning (EU) 2017/1509 av den 30 augusti 2017 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av förordning (EG) nr 329/2007
32018D0655 2018-04-26Rådets beslut (Gusp) 2018/655 av den 26 april 2018 om ändring av beslut 2013/184/Gusp om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma
32018R0647 2018-04-26Rådets förordning (EU) 2018/647 av den 26 april 2018 om ändring av förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma
52010IP0467 2010-12-14Ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU Europaparlamentets resolution av den 14 december 2010 om ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU (2010/2114(INI))
52011AP0406 2011-09-27Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)) P7_TC1-COD(2008)0249 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 27 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden BILAGA
52012XC0306(04) 2012-03-06Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna vidtagit på grundval av artiklarna 5, 6, 8, 9, 10, 17 och 22 i förordningen
52013DC0710 2013-10-16RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52013IP0534 2013-12-10Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om EU:s rymdindustripolitik: rymdbranschens potential för ekonomisk tillväxt (2013/2092(INI))
52013XC0618(06) 2013-06-18Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna har antagit i enlighet med artiklarna 5 och 8
52013XC1214(05) 2013-12-14Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna har antagit i enlighet med artikel 8
52014DC0244 2014-04-24MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Översyn av systemet för exportkontroll: att trygga säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig värld
52014IP0081 2014-02-05Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2014 om ratificeringen av vapenhandelsfördraget (2014/2534(RSP))
52014XG0225(02) 2014-02-25Halvårsrapport om genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (2013/II)
52015DC0331 2015-07-10RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52015IP0472 2015-12-17Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2015/2114(INI))
52015SC0110 2015-05-19Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015XC0213(01) 2015-02-13Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artiklarna 5, 6, 8, 9, 10, 17 och 22
52016DC0521 2016-08-24RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52016DC0760 2016-11-30RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Utvärdering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen
52016IP0267 2016-06-08Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2016 om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (2015/2276(INI))
52016SC0315 2016-09-28Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0398 2016-11-30Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0400 2016-10-25Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016XC0820(01) 2016-08-20Informationsmeddelande – Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artiklarna 5, 6, 8, 9, 10, 17 och 22 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52017DC0679 2017-11-21RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52017PC0487 2017-09-13Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
52017SC0426 2017-12-01Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52018PC0209 2018-04-17Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
62012CC0348 2013-07-11Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 11 juli 2013. Europeiska unionens råd mot Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran. Överklagande - Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Åtgärderna riktas mot den iranska olje- och gasindustrin - Frysning av tillgångar - Motiveringsskyldighet - Skyldighet att motivera att åtgärden är välgrundad. Mål C-348/12 P.
(EG) 428/2009

32009R0428
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:
2009-05-05

Uppdaterad:
t.o.m. 32017R2268