Referens i officiella tidningen:
Celexnummer: 32009R0428

Ändrade rättsakter
32000R13342000-06-22Rådets förordning (EG) nr 1334/2000 av den 22 juni 2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden

Ändring 32009R0428R(01)
Celexnummer: 32009R0428R(01)
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Corrected by 32009R0428R(01); (SK)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(02)
Celexnummer: 32009R0428R(02)
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Corrected by 32009R0428R(02); (SL)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(03)
Celexnummer: 32009R0428R(03)
Utfärdad: 2009-08-27
Text: Corrected by 32009R0428R(03); (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SK, SL, SV)
Ikraftträdande:
Rubrik: Rättelse till rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ( EUT L 134 av den 29.5.2009 )

Ändring 32009R0428R(04)
Celexnummer: 32009R0428R(04)
Utfärdad: 2009-08-27
Text: Corrected by 32009R0428R(04); (FR, HU, PL)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(05)
Celexnummer: 32009R0428R(05)
Utfärdad: 2009-08-27
Text: Corrected by 32009R0428R(05); (LT)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(06)
Celexnummer: 32009R0428R(06)
Utfärdad: 2010-06-24
Text: Corrected by 32009R0428R(06); (PL)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(07)
Celexnummer: 32009R0428R(07)
Utfärdad: 2015-02-03
Text: Corrected by 32009R0428R(07); (PL, DE, FI)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(08)
Celexnummer: 32009R0428R(08)
Utfärdad: 2015-10-20
Text: Corrected by 32009R0428R(08); (EL, LT)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32009R0428R(09)
Celexnummer: 32009R0428R(09)
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Corrected by 32009R0428R(01); (SK)
Ikraftträdande:
Rubrik: Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.

Ändring 32011R1232
Celexnummer: 32011R1232
Utfärdad: 2011-11-16
Text: Amended by 32011R1232; TXT bilaga II A.P3 från 2012-01-07; TXT bilaga II A.P2 från 2012-01-07
Ikraftträdande: 2012-01-07 ikraftträdande offgördag + 30 se art 2| ikraftträdande offgördag + 30 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32011R1232
Celexnummer: 32011R1232
Utfärdad: 2011-11-16
Text: Replaced by 32011R1232; TXT bilaga II A.P1 från 2012-01-07; TXT bilaga II A.TIT från 2012-01-07; TXT artikel 19 P4 från 2012-01-07; TXT artikel 4 P2 från 2012-01-07; TXT artikel 11 P1 från 2012-01-07; TXT artikel 19 P2.A från 2012-01-07; TXT artikel 9 P4.C från 2012-01-07; TXT artikel 9 P1 från 2012-01-07; TXT artikel 2 P9 från 2012-01-07; TXT artikel 9 P4.A från 2012-01-07; TXT artikel 25 från 2012-01-07; TXT artikel 13 P6 från 2012-01-07; TXT artikel 12 P1.B från 2012-01-07
Ikraftträdande: 2012-01-07 ikraftträdande offgördag + 30 se art 2| ikraftträdande offgördag + 30 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32011R1232
Celexnummer: 32011R1232
Utfärdad: 2011-11-16
Text: Addition 32011R1232; bilaga II A från 2012-01-07; bilaga II B från 2012-01-07; artikel 23 P3 från 2012-01-07; artikel 25 BI från 2012-01-07
Ikraftträdande: 2012-01-07 ikraftträdande offgördag + 30 se art 2| ikraftträdande offgördag + 30 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1232/2011 av den 16 november 2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32012R0388
Celexnummer: 32012R0388
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Amended by 32012R0388; ersätter bilaga I från 2012-06-15
Ikraftträdande:
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 388/2012 av den 19 april 2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32014R0599
Celexnummer: 32014R0599
Utfärdad: 2014-04-16
Text: Amended by 32014R0599; tillägg artikel 15.3 från 2014-07-02; tillägg artikel 23 TR från 2014-07-02; tillägg artikel 9.1 från 2014-07-02; tillägg artikel 23 BI från 2014-07-02
Ikraftträdande: 2014-07-02 ikraftträdande offgördag +20 se art 2
Rubrik: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 599/2014 av den 16 april 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32014R1382
Celexnummer: 32014R1382
Utfärdad: 2014-10-22
Text: Amended by 32014R1382; ersätter bilaga I från 2014-12-31
Ikraftträdande: 2014-12-31 ikraftträdande offgördag +1 se art 2
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1382/2014 av den 22 oktober 2014 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32015R2420
Celexnummer: 32015R2420
Utfärdad: 2015-10-12
Text: Amended by 32015R2420; ersätter bilaga IIc från 2015-12-25; ersätter bilaga IIe från 2015-12-25; ersätter bilaga I från 2015-12-25; ersätter bilaga IIf från 2015-12-25; ersätter bilaga IV från 2015-12-25; ersätter bilaga IIa från 2015-12-25; ersätter bilaga IIb från 2015-12-25; ersätter bilaga IId från 2015-12-25; ersätter bilaga IIg från 2015-12-25
Ikraftträdande: 2015-12-25 ikraftträdande offgördag +1 se art 2
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2420 av den 12 oktober 2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32016R1969
Celexnummer: 32016R1969
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Amended by 32016R1969; ersätter bilaga IIa från 2016-11-16; ersätter bilaga IIg från 2016-11-16; ersätter bilaga IV från 2016-11-16; ersätter bilaga IIf från 2016-11-16; ersätter bilaga IId från 2016-11-16; ersätter bilaga IIb från 2016-11-16; ersätter bilaga IIe från 2016-11-16; ersätter bilaga IIc från 2016-11-16; ersätter bilaga I från 2016-11-16
Ikraftträdande:
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1969 av den 12 september 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Ändring 32017R2268
Celexnummer: 32017R2268
Utfärdad: 2009-06-26
Text: Amended by 32017R2268; ersätter bilaga IIa från 2017-12-16; ersätter bilaga IIb från 2017-12-16; ersätter bilaga IIc från 2017-12-16; ersätter bilaga IIf från 2017-12-16; ersätter bilaga I från 2017-12-16; ersätter bilaga IIg från 2017-12-16; ersätter bilaga IId från 2017-12-16; ersätter bilaga IIe från 2017-12-16; ersätter bilaga IV från 2017-12-16
Ikraftträdande:
Rubrik: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2268 av den 26 september 2017 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden

Rättsakter som hänvisar till detta dokument
32009R1283 2009-12-22Rådets förordning (EU) nr 1283/2009 av den 22 december 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
32010D0413 2010-07-262010/413/GUSP: Rådets beslut av den 26 juli 2010 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2007/140/Gusp
32010D0800 2010-12-22Rådets beslut 2010/800/Gusp av den 22 december 2010 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av gemensam ståndpunkt 2006/795/Gusp
32011D1104 2011-10-25Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU av den 25 oktober 2011 om närmare föreskrifter för tillträde till den offentliga reglerade tjänst som erbjuds via det globala system för satellitnavigering som inrättats genom Galileoprogrammet
32012D0635 2012-10-15Rådets beslut 2012/635/Gusp av den 15 oktober 2012 om ändring av beslut 2010/413/Gusp om restriktiva åtgärder mot Iran
32012R0258 2012-03-14Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition
32012R0267 2012-03-23Rådets förordning (EU) nr 267/2012 av den 23 mars 2012 om restriktiva åtgärder mot Iran och om upphävande av förordning (EU) nr 961/2010
32012R0509 2012-06-15Rådets förordning (EU) nr 509/2012 av den 15 juni 2012 om ändring av förordning (EU) nr 36/2012 rörande restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien
32012R1263 2012-12-21Rådets förordning (EU) nr 1263/2012 av den 21 december 2012 om ändring av förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran
32013D0183 2013-04-22Rådets beslut 2013/183/Gusp av den 22 april 2013 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2010/800/Gusp
32013R0696 2013-07-22Rådets förordning (EU) nr 696/2013 av den 22 juli 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
32014D0512 2014-07-31Rådets beslut 2014/512/Gusp av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
32014R0833 2014-07-31Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
32014R0960 2014-09-08Rådets förordning (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina
32016D0849 2016-05-27Rådets beslut (Gusp) 2016/849 av den 27 maj 2016 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea och om upphävande av beslut 2013/183/Gusp
32016R0682 2016-04-29Rådets förordning (EU) 2016/682 av den 29 april 2016 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea
32016R1375 2016-07-29Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1375 av den 29 juli 2016 om ändring av rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran
32016R2134 2016-11-23Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/2134 av den 23 november 2016 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1236/2005 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning
52010IP0467 2010-12-14Ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU Europaparlamentets resolution av den 14 december 2010 om ökad kemisk, biologisk, radiologisk och nukleär säkerhet i Europeiska unionen – en CBRN-handlingsplan för EU (2010/2114(INI))
52011AP0406 2011-09-27Produkter och teknik med dubbla användningsområden ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1334/2000 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av produkter och teknik med dubbla användningsområden (KOM(2008)0854 – C7-0062/2010 – 2008/0249(COD)) P7_TC1-COD(2008)0249 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid den första behandlingen av den 27 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden BILAGA
52012XC0306(04) 2012-03-06Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna vidtagit på grundval av artiklarna 5, 6, 8, 9, 10, 17 och 22 i förordningen
52013DC0710 2013-10-16RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52013IP0534 2013-12-10Europaparlamentets resolution av den 10 december 2013 om EU:s rymdindustripolitik: rymdbranschens potential för ekonomisk tillväxt (2013/2092(INI))
52013XC0618(06) 2013-06-18Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna har antagit i enlighet med artiklarna 5 och 8
52013XC1214(05) 2013-12-14Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna har antagit i enlighet med artikel 8
52014DC0244 2014-04-24MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Översyn av systemet för exportkontroll: att trygga säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig värld
52014IP0081 2014-02-05Europaparlamentets resolution av den 5 februari 2014 om ratificeringen av vapenhandelsfördraget (2014/2534(RSP))
52014XG0225(02) 2014-02-25Halvårsrapport om genomförandet av EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen (2013/II)
52015DC0331 2015-07-10RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52015IP0472 2015-12-17Europaparlamentets resolution av den 17 december 2015 om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (2015/2114(INI))
52015SC0110 2015-05-19Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52015XC0213(01) 2015-02-13Informationsmeddelande – Rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden: uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artiklarna 5, 6, 8, 9, 10, 17 och 22
52016DC0521 2016-08-24RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52016DC0760 2016-11-30RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Utvärdering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen
52016IP0267 2016-06-08Europaparlamentets resolution av den 8 juni 2016 om rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa (2015/2276(INI))
52016SC0315 2016-09-28Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0398 2016-11-30Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016SC0400 2016-10-25Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52016XC0820(01) 2016-08-20Informationsmeddelande – Uppgifter om åtgärder som medlemsstaterna vidtagit i enlighet med artiklarna 5, 6, 8, 9, 10, 17 och 22 i rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52017DC0679 2017-11-21RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden
52017PC0487 2017-09-13Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen
52017SC0426 2017-12-01Svensk översättning saknas, se dokumentlänkar.
52018PC0209 2018-04-17Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer
62012CC0348 2013-07-11Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 11 juli 2013. Europeiska unionens råd mot Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran. Överklagande - Restriktiva åtgärder mot Islamiska republiken Iran i syfte att hindra kärnvapenspridning - Åtgärderna riktas mot den iranska olje- och gasindustrin - Frysning av tillgångar - Motiveringsskyldighet - Skyldighet att motivera att åtgärden är välgrundad. Mål C-348/12 P.
(EG) 428/2009

32009R0428
Källa: Eur-lex
©Europeiska gemenskapen
http://eur-lex.europa.eu/

Utfärdad:

Uppdaterad:
t.o.m. 32017R2268