Straffmätning i mål om olaga trålfiske.


Lagrum:
19 §, 40 § första stycket och 41 § andra stycket fiskelagen (1993:787)

Litteratur:
Prop. 2002/03:41
RH 2005:72

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-12-27

Målnummer:
B2161-04