Talan om bättre rätt till fastighetsandel på grund av köp har bifallits. Trots det har talan om förpliktande för säljaren att vid äventyr av vite underteckna och överlämna en ny köpehandling avseende fastighetsandelen ogillats.


Lagrum:
4 kap. 14 § jordabalken (1970:994)

Litteratur:
Lennart Vahlén, Köp av fastighet. Lagfart, 1971, s. 49 f; Lennart Vahlén, Fastighetsköp, 1971, s. 166; Peter Westerlind, Kommentar till jordabalken 1–5 kap., 1971, s. 366
RH 2003:49

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-09-22

Målnummer:
T3569-02