Hyresnämndsmål. Vid prövning av frågan om rätt till medlemskap i bostadsrättsförening har det förhållandet att överlåtelseavtalet avsett två bostadsrätter och att det angivna priset varit gemensamt för båda inte ansetts medföra att överlåtelsen inte uppfyller formföreskrifterna i 6 kap. 4 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614).


Författningsreferens:
Bostadsrättslagen (1991:614) Kap 6

Lagrum:
6 kap. 4 § bostadsrättslagen (1991:614)
Prop. 1981/82:169 s. 61 och 86; Julius-Uggla, Bostadsrättslagen, 2 uppl., s. 144.
Litteratur:
Prop. 1981/82:169 s. 61 och 86; Julius-Uggla, Bostadsrättslagen, 2 uppl., s. 144.
RH 2002:63

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
02-02-06

Målnummer:
ÖH-7624/01