Fråga om priset på en överlåten bostadsrätt är tillräckligt noggrant angivet för att överlåtelseavtalet skall anses giltigt.


Lagrum:
6 kap. 4 § 1 st. bostadsrättslagen (1991:614); 6 kap. 5 § 3 st. bostadsrättslagen (1991:614)
NJA 1998 s 462 (nr 72)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-07-03

Målnummer:
T2785-97