Klicka i listan för mer information
Statens folkhälsoinstitut

Statens Folkhälsoinstituts författningssamling (FHIFS)

Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet avvecklades och upphörde den 31 december 2013. De ersätts av nya Folkhälsomyndigheten.

 Gå till hemsidan

Statens folkhälsoinstituts Länkar till Statens folkhälsoinstituts dokumentsamlingar.
 Författningar