Klicka i listan för mer information
Skolverket

Statens skolverks författningssamling (SKOLFS)

Författningssamlingen används också av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Statens skolinspektion och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

 Gå till hemsidan

Skolverkets Länkar till Skolverkets dokumentsamlingar.
 Författningar