Klicka i listan för mer information
Räddningsverket

Statens räddningsverks författningssamling (SRVFS).

Den 1 januari 2009 lades Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar ner och ersattes av nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 Gå till hemsidan

Räddningsverkets Länkar till Räddningsverkets dokumentsamlingar.
 Författningar