Klicka i listan för mer information
Tillväxtverket

Tillväxtverkets författningssamling (TVFS)

Författningssamlingen används också av Verket för innovationssystem och Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

Den 1 april 2009 upphörde Glesbygdsverket, Nutek och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) och ersattes av de nya myndigheterna Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (’’Tillväxtanalys’’).

 Gå till hemsidan

Tillväxtverkets Länkar till Tillväxtverkets dokumentsamlingar.
 Författningar   Blanketter