Klicka i listan för mer information
Högskoleverket

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS)

Högskoleverket lades ner 2013-01-01. Istället bildades två nya myndigheter: Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet.

 Gå till hemsidan

Högskoleverkets Länkar till Högskoleverkets dokumentsamlingar.
 Författningar