Klicka i listan för mer information
Fastighetsmäklarinspektionen

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter
publiceras i Kammarkollegiets författningssamling, KAMFS men finns inte på Kammarkollegiets sajt.

.Fastighetsmäklarnämnden bytte namn till Fastighetsmäklarinspektionen den 1 augusti 2012.

 Gå till hemsidan

Fastighetsmäklarinspektionens Länkar till Fastighetsmäklarinspektionens dokumentsamlingar.
 Författningar   Avgöranden   Blanketter