Klicka i listan för mer information
Verket för förvaltningsutveckling, Verva

Verket för förvaltningsutvecklings författningssamling (VERVAFS)

Myndigheten Verva är nedlagd. Delar av Vervas verksamhet togs den 1 januari 2009 över av Statskontoret, Kammarkollegiet, Domstolsverket och ett nyinrättat Kompetensråd för utveckling i staten (KRUS). En operativ e-delegation inrättas för att genomföra regeringens handlingsplan för e-förvaltning.

 Gå till hemsidan

Verket för förvaltningsutveckling, Vervas Länkar till Verket för förvaltningsutveckling, Vervas dokumentsamlingar.
 Författningar