1 § Landstinget ska, utöver vad som följer av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och tandvårdslagen (1985:125), på initiativ av socialnämnden erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till att vård utanför det egna hemmet av ett barn eller en ung person i åldern 18–20 år inleds.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om hälsoundersökningar.

SFS 2017:209

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2017-03-16

Först inlagd:
2017-03-28

Senast ändrad:
2017-05-26

Uppdaterad: