SFS 2011:1575

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2011-12-08

Upphävandedatum:
2014-01-28

Uppdaterad:


Författningen har upphävts / ska upphävas 2014-01-28 genom SFS 2014:5
   Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011,
3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011, och
4. kommissionens meddelande (2011/C 353/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

   Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:
   130 000 euro 1 233 401 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:
   200 000 euro 1 897 540 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:
   5 000 000 euro 47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

   Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:
   400 000 euro 3 795 080 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 2:
   5 000 000 euro 47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

   Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   3 kap. 1 § första stycket 1:
   400 000 euro 3 795 080 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 2:
   5 000 000 euro 47 438 500 kronor
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen