SFS 2007:1240

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-12-06

Först inlagd:
2007-12-14

Senast ändrad:
2015-06-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1236


Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Märkning och registrering

2 § En hundägare ska låta märka och registrera sin hund
1. innan hunden uppnått en ålder av fyra månader,
2. inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller
3. inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad.

3 § Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering.

4 § En anmälan om registrering ska innehålla uppgifter om

1. hundägarens namn, person-, samordnings- eller organisationsnummer och kontaktuppgifter,
2. hundens identitet och märkning, och
3. namn och kontaktuppgifter på den som utfört märkningen.

5 § Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. Anmälan ska innehålla de uppgifter som avses i 4 § 1 och 2.
   När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till registret.

Överlåtelse av driften av hundregistret

6 § Statens jordbruksverk får överlåta driften av hundregistret till en annan myndighet eller en organisation.

Registerinnehåll

7 § Registret får innehålla de uppgifter som anges i 4 § 1 och 2 samt övriga uppgifter som har omedelbar betydelse för handläggningen av registreringsärendet.

Avgifter

8 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om
1. skyldighet för hundägaren att betala avgift för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen, och
2. beräkningen av avgiften.

Informationsplikt

9 § Polismyndigheten ska, om det är motiverat av djurskyddsskäl, underrätta länsstyrelsen om beslut enligt 8, 9 och 11-15 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Förordning (2008:1053).

Tillsyn över hundar vid jakt

10 § I 16, 17 och 19 §§ jaktförordningen (1987:905) finns föreskrifter om tillsyn över hundar vid jakt och jaktträning som avviker från 16 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

Verkställighetsföreskrifter

11 § Polismyndigheten får meddela föreskrifter om utredning enligt 12 och 18 §§ lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Förordning (2014:1236).

12 § Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen