1 § Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år.
   Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 § Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.
   Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

SFS 2001:127

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-03-08

Först inlagd:
2001-03-30

Senast ändrad:
2015-09-24

Uppdaterad: