Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet av lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. Föreskrifter som rör Tullverket eller Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet har hörts. Förordning (2014:1157).
SFS 1999:221

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-04-15

Först inlagd:
1999-05-05

Senast ändrad:
2016-11-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1157