Författningen har upphävts / ska upphävas 2000-05-01 genom SFS 1999:708

1 § Medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som inte kan återvända dit på grund av förhållandena där skall anses ha behov av sådant tillfälligt skydd som avses i 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) och får, under förutsättning att de behöver skydd här i landet, beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt samma bestämmelse, om de har ansökt om uppehållstillstånd enligt 3 kap. utlänningslagen.

2 § Enligt 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 § ges under högst två år. Om ett program för att förbereda återvändandet har inletts innan dess, får uppehållstillståndet förlängas med högst två år.
   Den första tillståndsperioden skall vara längst till och med den 30 april 2000. Förordning (1999:708).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1999:708
Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1999 i fråga om 2 §.
För ansökningar om uppehållstillstånd som före ikraftträdandet getts in till Statens invandrarverk gäller 2 § i sin äldre lydelse.
SFS 1999:209

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-04-15

Upphävandedatum:
2000-05-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1999:708