1 § I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998-31 december 2010 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. I den omfattning regeringen bestämmer fullgör länsstyrelsen de uppgifter som ankommer på Skogsstyrelsen. Lag (2007:407).

2 § Har upphävts genom lag (2007:407).

SFS 1997:1144

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1997-12-11

Först inlagd:
1997-12-21

Senast ändrad:
2015-06-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2007:407