Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1998.
1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor,
2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
3. sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300- årsjubileum enligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor,
4. sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
5. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor,
6. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1985:2) om utgivande av sedlar på femhundra kronor,
7. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor.
   Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Lag (1998:1416).
SFS 1996:168

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-03-14

Först inlagd:
1996-03-28

Senast ändrad:
2015-02-26

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1998:1416