SFS 1996:168

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-03-14

Först inlagd:
1996-03-28

Senast ändrad:
2015-02-26

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1998:1416


   Av Sveriges riksbank utgivna sedlar enligt nedan angivna författningar skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1998.
1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor,
2. sedlar på 10 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
3. sedlar på 10 kronor med anledning av Riksbankens 300- årsjubileum enligt kungörelsen (1968:128) om nya sedlar på tio kronor,
4. sedlar på 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio och tio kronor,
5. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor,
6. sedlar på 500 kronor enligt Riksbankens kungörelse (RBFS 1985:2) om utgivande av sedlar på femhundra kronor,
7. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor.
   Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i 5 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank. Lag (1998:1416).
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen