Författningen har upphävts / ska upphävas 2016-01-01 genom SFS 2015:605

1 § Allmänna handlingar som härrör från en myndighet förtecknad i bilagan till denna förordning får överlämnas till och tills vidare förvaras hos det eller de enskilda organ som anges i bilagan. Det ankommer på Riksarkivet att efter samråd med myndigheten eller organet göra en sammanställning över de handlingar som överlämnas.

2 § Riksarkivet får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

Bilaga

----------------------------------------------------------------------
Myndighet Enskilda organ
----------------------------------------------------------------------
Affärsverket FFV Bofors AB
Bofors Carl Gustav AB
Celsius Invest AB
Celsius Materialteknik AB
FFV Aerotech AB
Fuji Autotec AB
Saab Bofors Dynamics AB
Telub AB
Åkers Krutbruk Protection AB
Södra allmänna advokatbyrån Öberg & Heijne Advokatbyrå KB
i Stockholm
Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Ericksson &
i Uppsala Häggqvist AB
Allmänna advokatbyrån Jönköpings advokatbyrå KB
i Jönköping
Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Arne Bertman AB
i Helsingborg
Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån i Malmö
i Malmö HB
Allmänna advokatbyrån Advokaterna Nestrup, Elmgren &
i Halmstad Lindgren HB
Allmänna advokatbyrån Allmänna Advokatbyrån i Göteborg
i Göteborg KB
Allmänna advokatbyrån Carl-Gustav Nyman advokatbyrå
i Borås AB
Advokatfirman Hans Billeskans AB
Åsa Ståhlbom advokatbyrå AB
Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån i Örebro
i Örebro AB
Allmänna advokatbyrån Advokatfirman Agneta Nyman AB
i Falun Zedendahl & Co Advokatbyrå KB
Allmänna advokatbyrån Advokat Eva Nordenskiöld AB
i Gävle
Allmänna advokatbyrån Allmänna advokatbyrån Michael
i Östersund Olofsson AB
Allmänna advokatbyrån Kiruna Advokatbyrå AB
i Kiruna
Allmänna advokatbyrån Advokaterna Lundberg & Åkerlund
i Luleå HB
Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB
första fondstyrelsen
Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB
andra fondstyrelsen
Allmänna Pensionsfonden, AP Fastigheter AB
tredje fondstyrelsen
Åkers Krutbruk Protection AB
AMU-gruppen AMU-gruppen AB
Banverket Infranord AB
Vectura Consulting AB
Bibelkommissionen Svenska Bibelsällskapet
Boverket Svenskt Byggodkännande AB
Byggnadsstyrelsen Civitas Holding AB
Fastighetsaktiebolaget Norrporten
Fastighetsbolagets Räddningsskolor Sverige AB
Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB
Försvarsfastigheter Sverige AB
Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB
Specialfastigheter Sverige AB
Statliga Akademiska Hus AB
Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB
Statliga Akademiska Hus i Linköping AB
Statliga Akademiska Hus i Luleå AB
Statliga Akademiska Hus i Lund AB
Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB
Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB
Statliga Akademiska Hus i Umeå AB
Statliga Akademiska Hus Uppsala AB
Stenvalvet Fastighets AB
Vasakronan AB
Vasallen AB
Chalmers Tekniska
Högskola Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola
Domänverket AssiDomän AB
AssiDomän Fastighetsförsäljning AB
AssiDomän Skog & Trä AB
Högskolan i Jönköping Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Lantmäteriet SVEFA - Svensk Fastighetsvärdering AB
Metria AB
Luftfartsverket Swedavia AB
Länsarbetsnämnderna i Arbetslöshetskassan Alfa
Blekinge, Gotlands,
Älvsborgs och Gävleborgs
län
Migrationsverket Eqvator AB
Myndigheten för utländska Sveriges export- och investeringsråd
investeringar i Sverige
Postverket Posten AB
Nordea Bank Sverige AB (publ)
Posten PIC AB
Postfastigheter AB
Statens Bakteriologiska CALAB
laboratorium SBL Vaccin AB
Statens fastighetsverk Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB
Statens hundskola Statens Hundskola -- Sveriges Hundcenter AB
Statens järnvägar EuroMaint AB
Inlandsbanan AB
Jernhusen AB
SJ AB
Green Cargo AB
TraffiCare AB
Unigrid AB
Statens maskinprovningar SMP Svensk Maskinprovning AB
Statens provningsanstalt Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut AB
Statens Vattenfallsverk Bråviken Energi AB
Fortum Distribution AB
Försäkringsbolaget Vattenfall
Insurance Ringhals AB
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
Vattenfall AB
Vattenfall Bohus-Dal AB
Vattenfall Bränsle AB
Vattenfall Data AB
Vattenfall Fastigheter AB
Vattenfall Mellansverige Energi AB
Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB
Vattenfall Norrbotten Energi AB
Vattenfall Support AB
Vattenfall Treasury AB
Televerket Fastighets AB Telaris
Svenska Kabel-TV AB
Telefakta Svenska AB
TeliaSonera AB
Telia Data AB
Telia MegaCom AB
Telia Mobitel AB
Telia Research AB
Telia TeleRespons AB
Teli Service AB
TERACOM Svensk Rundradio AB
Vägverket Svevia AB
Svevia Fastighet och Maskin AB
Vectura Consulting AB
Förordning (2014:33).
SFS 1994:1495

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-12-01

Upphävandedatum:
2016-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:33