1 § Övningskörning med bil vid norsk eller åländsk trafikskola får bedrivas i Sverige, om den som har uppsikt över körningen har norskt eller åländskt godkännande som trafiklärare.
   Om övningskörningen avser tung lastbil, tungt släpfordon eller buss, skall den som övningskör ha norskt eller åländskt körkort med behörigheten B. Förordning (1999:667).

2 § Vid övningskörning i Sverige skall fordonet vara försett med en skylt som på svenska anger användningen.

3 § Vid övningskörning enligt denna förordning gäller i övrigt bestämmelserna i 4 kap. 2, 3 och 5 §§ körkortslagen (1998:488) och 4 kap. 6, 7 och 10 §§ körkortsförordningen (1998:980) samt, vid brott mot 2 § denna förordning, 9 kap. 3 § körkortsförordningen. Förordning (1998:990).

SFS 1991:1803

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-12-05

Först inlagd:
1992-01-16

Senast ändrad:
2015-09-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1999:667