1 § Regeringen eller efter regeringens bemyndigande en kommun får meddela föreskrifter om tillfälligt förbud mot trafik med person- och lastbilar inom vissa områden av kommunen, om luftföroreningarna i kommunen innebär akuta hälsorisker för dem som vistas där.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om vilka luftföroreningar som innebär akuta hälsorisker och om hur föroreningarna skall mätas.

3 § Om någon kör ett fordon i strid mot ett förbud enligt denna lag, får en polisman hindra fortsatt färd. Lag (2014:726).

SFS 1990:1079

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1990-11-15

Först inlagd:
1990-12-14

Senast ändrad:
2015-09-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:726