1 § Med allmän helgdag avses i lag eller annan författning
söndagar, däribland påskdagen och pingstdagen,
nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, juldagen och annandag jul, även när de inte infaller på en söndag,
långfredagen, annandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen, midsommardagen och alla helgons dag. Lag (2004:1320).

2 § Av de i 1 § angivna helgdagarna infaller

nyårsdagen              den 1 januari
trettondedag jul den 6 januari
långfredagen fredagen närmast före påskdagen
påskdagen söndagen närmast efter den fullmåne
som infaller på eller närmast efter
den 21 mars
annandag påsk dagen efter påskdagen
Kristi himmelsfärdsdag sjätte torsdagen efter
påskdagen
pingstdagen sjunde söndagen efter påskdagen
nationaldagen den 6 juni
midsommardagen den lördag som infaller under tiden
den 20-26 juni
alla helgons dag den lördag som infaller under tiden
den 31 oktober-6 november
juldagen den 25 december
annandag jul den 26 december.
Lag (2004:1320).

SFS 1989:253

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1989-05-18

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2004:1320