Av Sveriges riksbank utgivna sedlar om tiotusen kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1991.
   Om inlösen av sedlar som upphört att vara lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank.
SFS 1988:1515

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-12-15

Först inlagd:
1989-01-25

Senast ändrad:
2015-02-26

Uppdaterad: