SFS 1988:563

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-06-02

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1992:1307


   Med krigsmateriel i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall avses
1. varor som är upptagna i bilagan till förordningen (1992:1303) om krigsmateriel,
2. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot verkan av stridsmedel,
3. övrig för militärt bruk utformad materiel till skydd mot spaning eller andra iakttagelser. Förordning (1992:1307).
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen