Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m. Förordning (2005:19).

Utbildning

2 § Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Polismyndigheten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2014:1254).

Utrustning

3 § Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken.
   Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform.
   Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten. Förordning (2014:1254).

4 § Har upphävts genom förordning (2005:19).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2005:19
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.
SFS 1987:26

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-01-29

Senast ändrad:
2015-09-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1254