SFS 1987:26

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-01-29

Senast ändrad:
2015-09-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1254


Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana parkeringsvakter som avses i lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning, m.m. Förordning (2005:19).

Utbildning

2 § Föreskrifter om utbildning av parkeringsvakter får meddelas av Polismyndigheten efter samråd med Transportstyrelsen. Förordning (2014:1254).

Utrustning

3 § Parkeringsvakter ska när de tjänstgör bära uniform med tjänstetecken.
   Uniformen ska vara sådan att den lätt kan särskiljas från en polisuniform.
   Föreskrifter om tjänstetecken meddelas av Polismyndigheten. Förordning (2014:1254).

4 § Har upphävts genom förordning (2005:19).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2005:19
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Ett förordnande som avses i 4 § och som gäller vid ikraftträdandet upphör att gälla senast vid utgången av juni 2010.
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen