Föreskrifter för verkställighet av 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering får meddelas av Transportstyrelsen. Förordning (2008:1115).
SFS 1984:321

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1984-05-24

Senast ändrad:
2015-09-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2008:1115