SFS 1983:826

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1983-09-01

Omtryck:
SFS 2008:888

Senast ändrad:
2009-06-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2008:888


   Den svenska flaggans färger, som enligt 3 § lagen (1982:269) om Sveriges flagga är ljust mellanblå på fälten och guldgul på korset, definieras på följande sätt enligt de NCS-beteckningar (Natural Colour System) som används i Svensk Standard SS 19100 den blå färgen 4055-R95B den gula färgen 0580-Y10R.
   Toleranserna i NCS-enheter ska för svarthet, för kulörthet och för kulörton vara mindre än ± 5 enheter.
   Enligt de CIE-beteckningar (Commission Internationale de l’Eclairage, sv: Internationella belysningskommissionen) som används i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga ska flaggans färger ha följande kromaticitetskoordinater, x och y, och ljusreflektansfaktorer, Y
den blå färgen x = 0,189
                y = 0,192
Y = 8,3
den gula färgen x = 0,472
y = 0,465
Y = 64,4.
   Ungefärliga toleranser i CIE-värden anges på följande sätt.
   Den blå färgen:
   Y = 6,2 - 10,4.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =

0,200/0,195

0,200/0,210

0,180/0,190 och

   0,180/0,170.
   Den gula färgen:
   Y = 55 - 75.

En yta i CIE-diagrammet given av fyra punkter x/y =

0,490/0,460

0,470/0,480

0,455/0,465 och

   0,475/0,445.

Vid färgbestämningen ska de metoder för bedömning och mätning som anges i Svensk Standard SS 19104 + Bilaga användas. Förordning (2008:888)

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen