Av Sveriges riksbank utgivna sedlar på 1 krona samt äldre sedlar på 5, 10, 50, 100, 1 000 och 10 000 kronor än de som anges nedan skall upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 31 december 1987.
1. Sedlar på 5 kronor enligt kungörelsen (1966:2) om nya sedlar på fem kronor;
2. sedlar på 10 kronor och 50 kronor enligt kungörelsen (1965:68) om nya sedlar på femtio kronor och tio kronor;
3. sedlar på 100 kronor enligt kungörelsen (1965:510) om nya sedlar på etthundra kronor;
4. sedlar på 1 000 kronor enligt förordningen (1976:758) om nya sedlar på ettusen kronor; samt
5. sedlar på 10 000 kronor enligt kungörelsen (1958:582) om utgivande av nya riksbankssedlar å tio tusen kronor.
   Om inlösen av sedlar som ej längre är lagligt betalningsmedel finns bestämmelser i lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken (Bankoreglementet).
SFS 1982:1161

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1982-12-16

Senast ändrad:
2015-02-26

Uppdaterad: