1 § Patent- och registreringsverket (patentverket) tjänstgör som internationell nyhetsgranskningsmyndighet och myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning enligt den i Washington den 19 juni 1970 avslutade konventionen om patentsamarbete i den omfattning som bestäms i avtal med internationella byrån inom världsorganisationen för den intellektuella äganderätten.

2 § Ärenden som ankommer på patentverket i dess egenskap av internationell nyhetsgranskningsmyndighet eller myndighet för internationell förberedande patenterbarhetsprövning handläggs enligt konventionen om patentsamarbete, tillämpningsföreskrifterna till denna samt avtalet med internationella byrån. Beträffande handläggningen gäller i övrigt allmänna regler för verksamheten hos verket.

3 § För sin befattning med ärenden som anges i 2 § får patentverket ta ut avgifter enligt vad som anges i avtalet med internationella byrån.
   Patentverket tillhandahåller förteckning över de avgifter som får tas ut enligt första stycket. Envar kan kostnadsfritt erhålla rimligt antal exemplar av förteckningen.

SFS 1978:218

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1978-05-11

Först inlagd:
1978-05-25

Senast ändrad:
2017-07-13

Uppdaterad: