SFS 1976:891

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1976-12-02

Upphävandedatum:
2003-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1997:231


Författningen har upphävts / ska upphävas 2003-01-01 genom SFS 2002:39

1 § Länsstyrelses styrelse består, utöver ordföranden, av 14 ledamöter, som utses genom val. Valet förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län skall valet förrättas av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. För de ledamöter som har valts av landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige skall lika många ersättare väljas. Ytterligare föreskrifter om val av ledamöter och ersättare meddelas av regeringen. Lag (1997:231).

2 § har upphävts genom lag (1989:129).

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen