Författningen har upphävts / ska upphävas 2003-01-01 genom SFS 2002:39

1 § Länsstyrelses styrelse består, utöver ordföranden, av 14 ledamöter, som utses genom val. Valet förrättas av landstingsfullmäktige. I Gotlands län skall valet förrättas av kommunfullmäktige i Gotlands kommun. För de ledamöter som har valts av landstingsfullmäktige eller kommunfullmäktige skall lika många ersättare väljas. Ytterligare föreskrifter om val av ledamöter och ersättare meddelas av regeringen. Lag (1997:231).

2 § har upphävts genom lag (1989:129).

SFS 1976:891

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1976-12-02

Upphävandedatum:
2003-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1997:231