Författningen har upphävts / ska upphävas 1987-07-01 genom SFS 1987:10

/Författningens text finns bara i tryckt version/

SFS 1976:666

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1976-08-12

Upphävandedatum:
1987-07-01

Först inlagd:
2008-07-17

Uppdaterad: