1 § Nådeärenden prövas av regeringen enligt 12 kap. 9 § första stycket regeringsformen. Lag (2010:1423).

2 § Om det finns särskild anledning, ska regeringen, innan den avgör ett nådeärende, inhämta ett yttrande från Högsta domstolen eller, i mål där regeringen, en förvaltningsdomstol eller en förvaltningsmyndighet är sista instans, från Högsta förvaltningsdomstolen. Lag (2010:1502).

SFS 1974:579

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1974-05-10

Senast ändrad:
2011-02-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:1502