SFS 1973:686

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1973-07-20

Senast ändrad:
2015-07-23

Uppdaterad:


1 § Registrering av svenskt kommunalt vapen sker efter skriftlig anmälan av länsstyrelse i fråga om landskaps-, läns- eller häradsvapen och av kommun i fråga om annat kommunalt vapen.
   Anmälan göres hos patent- och registreringsverket (registreringsmyndigheten).

2 § Till anmälningshandlingen skall fogas 1. beskrivning av vapnet, 2. färgbild av vapnet med en sköldhöjd av 14 cm, i tre exemplar, 3. bestyrkt avskrift av beslut om antagande av vapnet, 4. yttrande av statens heraldiska nämnd, om sådant yttrande erfordras enligt lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.
   Vid anmälan skall erläggas en avgift på 500 kronor.

3 § Registreringsmyndigheten för diarium över inkomna anmälningar.

4 § Det av registreringsmyndigheten förda registret skall innehålla 1. anteckning om dagen för registreringen, 2. beskrivning och bild av vapnet, 3. uppgift om för vilken kommun eller motsvarande samfällighet vapnet registrerats.

5 § När registrering skett efter anmälan, utfärdar registreringsmyndigheten bevis därom.

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen