Författningen har upphävts / ska upphävas 1987-07-01 genom SFS 1987:10

/Författningens text finns bara i tryckt version/

SFS 1959:612

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1959-12-30

Upphävandedatum:
1987-07-01

Först inlagd:
2008-07-17

Uppdaterad: