Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att följande av Rikets ständers bank eller Sveriges riksbank utgivna sedlar icke skola av riksbanken inlösas efter den 31 december 1949, nämligen
sedlar å riksdaler specie, riksdaler banko, skillingar och riksdaler riksmynt, ävensom
sedlar å 5, 10, 50, 100 och 1,000 kronor av äldre typer än dem, som utgivits:
sedlar å     5 kronor jämlikt kungörelse den 24 oktober 1890 (nr 55 s. 1), 
" " 10 " " " " 29 april 1892 (" 22 " 1),
" " 50 " " " " 7 augusti 1896 (" 58 " 1),
" " 100 " " " " 10 juni 1898 (" 59 " 1),
" " 1,000 " " " " 13 april 1894 (" 19 " 1).
SFS 1940:143

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1940-03-15

Uppdaterad: