SFS 1940:143

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1940-03-15

Uppdaterad:


   Vi GUSTAF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen, funnit gott förordna, att följande av Rikets ständers bank eller Sveriges riksbank utgivna sedlar icke skola av riksbanken inlösas efter den 31 december 1949, nämligen
sedlar å riksdaler specie, riksdaler banko, skillingar och riksdaler riksmynt, ävensom
sedlar å 5, 10, 50, 100 och 1,000 kronor av äldre typer än dem, som utgivits:
sedlar å     5 kronor jämlikt kungörelse den 24 oktober 1890 (nr 55 s. 1), 
" " 10 " " " " 29 april 1892 (" 22 " 1),
" " 50 " " " " 7 augusti 1896 (" 58 " 1),
" " 100 " " " " 10 juni 1898 (" 59 " 1),
" " 1,000 " " " " 13 april 1894 (" 19 " 1).
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen