Författningen har upphävts / ska upphävas 2015-06-01 genom SFS 2015:236
Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: EGTL010/97 s13
Celexnr: 396L0082
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2001:697
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2001-10-01
Rubrik: Förordning (2001:697) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2002:650
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-07-30 överg.best.
Rubrik: Förordning (2002:650) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002.
2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
- för verksamhet på den lägre kravnivån skall anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast före utgången av år 2002,
- för verksamhet på den högre kravnivån skall säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006. Förordning (2005:817).


Ändring 2003:798
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:798) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2003:1144
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 övergångsbest. till 2002:650
Ikraftträdande: 2004-02-02
Rubrik: Förordning (2003:1144) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2005:352
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 §
Ikraftträdande: 2005-06-30 överg.best.
Förarbeten: EGTL010/1997 s13, EUTL345/2003 s97
Rubrik: Förordning (2005:352) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005.
2. För verksamhet som har påbörjats före den 30 juni 2005 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
- handlingsprogram skall upprättas och anmälan inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 september 2005,
- säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser skall inges till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2006.


Ändring 2005:817
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil., p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:650
Ikraftträdande: 2005-12-31
Rubrik: Förordning (2005:817) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2007:716
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:716) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. För verksamhet som har påbörjats före den 1 januari 2008 och som genom denna förordning omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor eller som omfattas på en annan kravnivå än tidigare gäller följande:
- handlingsprogram ska upprättas och anmälan ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2008,
- säkerhetsrapport och intern plan för räddningsinsatser ska ges in till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.

Ändring 2008:1018
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1018) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2009:690
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-08-01
Förarbeten: EUTL345/2003 s97
Rubrik: Förordning (2009:690) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2013:263
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2013-06-18
Rubrik: Förordning (2013:263) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2013:1161
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-02-14
Förarbeten: EUTL197/2012 s1
Rubrik: Förordning (2013:1161) om ändring i förordningen (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Ändring 2015:236
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1999:382

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-05-27

Upphävandedatum:
2015-06-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2013:1161