Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Ikraftträdande: 1999-04-01
Uppslagsord: hälsofarlig vara
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1999:138
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Rubrik: Förordning (1999:138) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 1999:783
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1999-12-01
Rubrik: Förordning (1999:783) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2001:316
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Rubrik: Förordning (2001:316) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2002:167
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-05-01
Rubrik: Förordning (2002:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2002:597
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-07-01
Rubrik: Förordning (2002:597) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2003:8
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-03-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
Rubrik: Förordning (2003:8) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034

Ändring 2003:77
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:77) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2003.


Ändring 2004:3
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2004-03-01
Rubrik: Förordning (2004:3) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2004:486
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
Rubrik: Förordning (2004:486) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034

Ändring 2004:696
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2004-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
Rubrik: Förordning (2004:696) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034

Ändring 2005:26
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-03-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2005:26) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2005:641
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.; ny 4 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträdande: 2005-09-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2005:641) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2005:733
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-11-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2005:733) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2006:154
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2006-05-01
Rubrik: Förordning (2006:154) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2006:167
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2006-04-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2006:167) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2007:158
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2007-05-15
Rubrik: Förordning (2007:158) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2007:600
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2007-07-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998
Rubrik: Förordning (2007:600) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2007:879
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:879) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2008:908
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-12-15
Rubrik: Förordning (2008:908) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2009:317
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-05-25
Rubrik: Förordning (2009:317 ) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2009:1095
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträdande: 2009-12-27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
Rubrik: Förordning (2009:1095) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 306L0123
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.
2. Ansökningar om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor som kommit in till Statens folkhälsoinstitut före ikraftträdandet men som ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.


Ändring 2010:1084
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-09-21
Rubrik: Förordning (2010:1084) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2010:1086
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-10-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2010:1086) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2011:135
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:135) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2011:310
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2011:310) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2011:959
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-09-01
Rubrik: Förordning (2011:959) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2012:556
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2012-09-18
Rubrik: Förordning (2012:556) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2012:975
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2013-02-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2012:975) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2013:667
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2013-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2013:667) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2013:790
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2013-12-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2013:790) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2013:896
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:896) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. För ett ärende om tillstånd enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor i vilket en fullständig ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut enligt äldre bestämmelser, men som vid ikraftträdandet ännu inte har avgjorts av institutet, räknas tiden inom vilken Folkhälsomyndigheten ska fatta beslut enligt 5 § första stycket från det att den fullständiga ansökan har kommit in till Statens folkhälsoinstitut.
3. Bestämmelsen i 6 § om godtagande av dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet i sin nya lydelse gäller även i fråga om dokument som Statens folkhälsoinstitut har begärt in före ikraftträdandet.

Ändring 2014:1033
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-08-19
Rubrik: Förordning (2014:1033) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2014:1292
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1292) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2014:1481
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2015-01-16
Förarbeten: direktiv 98/34/EG
Rubrik: Förordning (2014:1481) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2015:245
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2015-06-09
Rubrik: Förordning (2015:245) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2015:525
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2015-08-18
Rubrik: Förordning (2015:525) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
Celexnr: direktiv 98/34/EG

Ändring 2015:997
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-01-26
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Rubrik: Förordning (2015:997) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2016:844
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-08-23
Rubrik: Förordning (2016:844) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2016:1304
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-01-25
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Rubrik: Förordning (2016:1304) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2017:619
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-07-28
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Rubrik: Förordning (2017:619) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2017:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-10-18
Rubrik: Förordning (2017:864) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2017:952
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2017-12-12
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Rubrik: Förordning (2017:952) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Ändring 2018:116
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2018-04-10
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/1535
Rubrik: Förordning (2018:116) om ändring i förordningen (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
SFS 1999:58

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-02-25

Först inlagd:
1999-03-11

Senast ändrad:
2018-03-13

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:116