Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
Uppslagsord: miljöbalken
Stickord: områdesskydd
Celexnr: 379L0409397L0049392L0043397L0062
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1999:1202
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §, bil. 2
Ikraftträdande: 2000-01-01
Rubrik: Förordning (1999:1202) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2000:331
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Rubrik: Förordning (2000:331) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2001:449
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 16 §; nuvarande bil. 3 betecknas bil.4; ändr. 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 15 §, nya bil. 4; nya 20 a, 25 a §§, bil. 3
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979 s1, EGTL223/1997 s9
Rubrik: Förordning (2001:449) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
Celexnr: 392L0043, 397L0062, 379L0409, 397L0049

Ändring 2001:712
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2001-11-01
Rubrik: Förordning (2001:712) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2002:28
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. bil. 4
Ikraftträdande: 2002-03-01
Rubrik: Förordning (2002:28) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2004:1128
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:1128) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2005:1159
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 6, 15, 22, 24, 26, 28, 34, 41 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:1159) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av beslut av en skogsvårdsstyrelse som meddelats före den 1 januari 2006. Ärenden som inte har avgjorts före den 1 januari 2006 skall överlämnas till Skogsstyrelsen.


Ändring 2006:1018
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 §, bil. 3
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EUTL284/2003 s1
Rubrik: Förordning (2006:1018) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Celexnr: 392L0043, 303R1882

Ändring 2007:849
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande bil. 3 betecknas bil. 4; ändring 7, 15, 16, 20 §§, bil. 1, 2, 4; ny bil. 3
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EUTL363/2006 s368,
Rubrik: Förordning (2007:849) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Celexnr: 392L0043, 306L0105

Ändring 2008:1196
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1196) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2009:622
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 12 §; ändr. 11, 24, 27, 28, 29, 30, 40 §§
Ikraftträdande: 2009-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:622) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts före den 1 juli 2009.


Ändring 2009:1044
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1044) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2009:1328
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1328) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2010:171
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Rubrik: Förordning (2010:171) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken

Ändring 2010:319
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 24, 25 a, 26, 27, 28, 29 §§, bil. 2, 3; nya 7 a, 8 a, 8 b, 25 b, 25 c §§
Ikraftträdande: 2010-06-08
Rubrik: Förordning (2010:319) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2010:960
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 41 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2010:960) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2010:1189
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 20, 20 a §§, bil. 4
Ikraftträdande: 2010-12-21
Rubrik: Förordning (2010:1189) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2011:29
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 39 §
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:29) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2011:371
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 a, 18 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2011:371) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2011:629
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 14, 15, 25 a, 26, 28, 33, 40 §§; nya 14 a, 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 28 e, 28 f, 33 a, 33 b §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:629) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Ändring 2012:709
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:709) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamheter och åtgärder som behövs för att genomföra en arbetsplan som har upprättats enligt väglagen (1971:948) eller en järnvägsplan som har upprättats enligt lagen (1995:1649) om byggande av järnväg, i deras lydelser före den 1 januari 2013.


Ändring 2017:974
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 §; ny 23 a §, rubr. närmast före 23 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:974) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
SFS 1998:1252

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-09-03

Först inlagd:
1998-10-07

Senast ändrad:
2017-11-14

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:974