Författningen har upphävts / ska upphävas 2014-07-01 genom SFS 2014:509
Myndighet: Miljödepartementet
Rubrik: Förordning (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL74/93 s81
Celexnr: 393L0012
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1999:1393
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL256/87 s1, EGTL224/99 s5, EGTL76/70 s1, EGTL286/98 s34, EGTL36/88 s33, EGTL40/96 s1
Rubrik: Förordning (1999:1393) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2000:372
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5, 7, 9 §§; nuvarande 1 § betecknas 1 b §; ändr. 4, 6, 8, 11 §§; nya 1, 1 a §§; omtryck
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: EGTL121/1999 s13, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EGTL334/1999 s43, EGTL36/1988 s33, EGTL44/1999 s1
Rubrik: Förordning (2000:372) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2001:1086
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: EGTL76/1970 s1, EGTL35/2001 s34, EGTL36/1988 s33, EGTL107/2001 s10
Rubrik: Förordning (2001:1086) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2006:1198
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 1, 1 a, 1 b, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 2, 3, 6, 7, 8, 9, 16, 21, 22, 23, 24 §§, nuvarande 4 § betecknas 14 §, rubr. närmast före nuvarande 10, 11, 12, 13 §§ sätts närmast före 21, 22, 23, 24 §§; ändr. 2, 3, 6, 9, 14, 16, 21, 22 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 1, 4, 5, 10, 11, 11 a, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 1, 5, 9, 13, 16, 19 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL121/1999 s13, EUTL191/2005 s59, EGTL256/1987 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL206/2003 s29, EUTL275/2005 s1, EUTL152/2006 s11, EGTL59/1998 s1, EUTL146/2004 s1
Rubrik: Förordning (2006:1198) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft i fråga om 11 a § den 11 augusti 2007, i fråga om 5 och 9 §§ den 1 januari 2008, i fråga om 12 § den 1 januari 2010 och i övrigt den 1 januari 2007.
2. I fråga om dieselbrännolja (gasolja) och marin dieselbrännolja (gasolja) skall den äldre lydelsen av 6 § tillämpas till och med den 31 december 2007.


Ändring 2008:256
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2008-06-01
Rubrik: Förordning (2008:256) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2008:1195
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 22 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1195) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2010:743
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11 a §; ändr. 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 §§; nya 10 a, 10 b §§
Ikraftträdande: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL121/1999 s13, EUTL87/2009 s109, EUTL275/2005 s1, EUTL192/2008 s51, EGTL59/1998 s1, EUTL86/2010 s29
Rubrik: Förordning (2010:743) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. För tiden före den 1 januari 2012 får svavelhalten trots 12 § 2 uppgå till 4,50 viktprocent.

Ändring 2011:28
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 23, 24 §§ betecknas 27, 28 §§, rubr. närmast före nuvarande 23, 24 §§ sätts närmast före de nya 27, 28 §§, ändr. 19, 20, 22 §§, rubr. närmast före 22 §; nya 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:28) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2011:349
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2011-05-01
Förarbeten: EGTL279/2001 s1, EGTL76/1970 s1, EUTL171/2007 s1, EUTL275/2009 s1, EUTL188/2009 s1
Rubrik: Förordning (2011:349) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2011:1588
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 11 §§; nya bil. 1, 2, 3
Ikraftträdande: 2012-02-01
Rubrik: Förordning (2011:1588) om ändring i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle

Ändring 2014:509
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1998:946

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-25

Upphävandedatum:
2014-07-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:1588