Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL61/97 s1, EGTL140/97 s9, EGTL30/93 s1
Uppslagsord: miljöbalken
Stickord: avgift
Celexnr: 397R0338397R0939393R0259
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1998:1236
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 8 a §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:1236) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 1998:1363
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 kap 3 § betecknas 3 kap 11 §; ändr. 3 kap 1, 2 §§, 9 kap 3 §; nya 3 kap 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 3 kap 2, 11 §§
Rubrik: Förordning (1998:1363) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 1999:375
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 1, 2 §§, 9 kap 1 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Rubrik: Förordning (1999:375) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2000:966
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 7 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:966) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2001:515
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 8 b §
Ikraftträdande: 2001-07-16
Rubrik: Förordning (2001:515) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2001:749
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2002-01-01
Rubrik: Förordning (2001:749) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2001:1075
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 8, 8 a §
Ikraftträdande: 2002-01-15
Rubrik: Förordning (2001:1075) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2002:188
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 3 §
Ikraftträdande: 2002-06-01
Rubrik: Förordning (2002:188) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2002:240
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 2 §
Ikraftträdande: 2002-06-01
Förarbeten: EGTL61/1997 s1, EGTL250/2001 s1
Rubrik: Förordning (2002:240) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Celexnr: 397R0338, 301R1808

Ändring 2005:100
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2005:100) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005 och skall tillämpas från och med den 1 januari 2005.


Ändring 2005:222
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 8 c §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:222) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2005:625
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 §, 4 kap 1 §
Ikraftträdande: 2005-08-01
Rubrik: Förordning (2005:625) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2006:1050
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 7 §
Ikraftträdande: 2006-10-01
Rubrik: Förordning (2006:1050) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2007:21
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 3 §
Ikraftträdande: 2007-03-01
Rubrik: Förordning (2007:21) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2007:169
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 1 §; ny 3 kap 12 §, rubr. närmast före 3 kap 12 §
Ikraftträdande: 2007-05-15
Rubrik: Förordning (2007:169) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2007:189
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap 8 d §
Ikraftträdande: 2007-06-01
Rubrik: Förordning (2007:189) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2007:382
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 9 §
Ikraftträdande: 2007-07-12
Förarbeten: EUTL190/2006 s1
Rubrik: Förordning (2007:382) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Celexnr: 306R1013

Ändring 2007:668
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap 5, 6, 7 §§, 8 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 5 §
Ikraftträdande: 2007-08-01
Rubrik: Förordning (2007:668) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2007:848
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 3 §, 7 kap 2, 3 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: EGTL61/1997 s1, EUTL166/2006 s1
Rubrik: Förordning (2007:848) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Celexnr: 397R0338, 306R0865

Ändring 2008:692
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 1, 3 §§, bil.
Ikraftträdande: 2008-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2008:692) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tiden från och med den 1 januari 2008. Om en tillämpning av de nya bestämmelserna innebär en skyldighet att för 2008 betala en avgift som är högre än den avgift som man enligt äldre bestämmelser skulle ha varit skyldig att betala för 2008, ska dock de äldre bestämmelserna tillämpas till utgången av 2008.


Ändring 2008:798
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 2 §
Ikraftträdande: 2008-11-15
Rubrik: Förordning (2008:798) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2009:700
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2009-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:700) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009.


Ändring 2009:1043
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2009-12-15
Rubrik: Förordning (2009:1043) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2010:3
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ betecknas 6 kap. 34, 43, 44, 45, 46, 47 §§; ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 9 kap. 1 §; nya 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 §§, rubr. närmast före 6 kap. 2, 7, 14, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40 §§
Ikraftträdande: 2010-03-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL230/1991 s1, EUTL237/2009 s11, EGTL123/1998 s1, EUTL203/2009 s62, EUTL246/2007 s19, EGTL104/2004 s1
Rubrik: Förordning (2010:3) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Celexnr: 391L0414, 309L0117, 398L0008, 309L0099, 307R1095, 304R0648
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2010 då förordningen (1998:942) om kemikalieavgifter ska upphöra att gälla.
2. För tiden mellan den 1 januari och 28 februari 2010 ska de nya bestämmelserna om årsavgifter tillämpas, om det ger en lägre årsavgift för den avgiftsskyldige jämfört med de årsavgifter som ska betalas enligt de äldre bestämmelserna.
3. För ansökningsavgift enligt 6 kap. 7 och 14 §§ gäller äldre bestämmelser i ärenden som inletts före den 1 mars 2010.


Ändring 2010:187
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2010-05-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:187) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tiden före ikraftträdandet.


Ändring 2010:959
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 3 kap. 8 §, 7 kap. 11 §, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 3, 6 §§
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2011:26
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1 §, 6 kap. 44, 47 §§, 7 kap. 14 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 3 §; nya 8 kap. 3, 4, 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:26) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2011:57
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 3 § i 2010:959
Rubrik: Förordning (2011:57) om ändring i förordningen (2010:959) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2011:348
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 43 §
Ikraftträdande: 2011-05-01
Rubrik: Förordning (2011:348) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2011:928
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap.; nytt 6 kap.
Ikraftträdande: 2011-08-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL309/2009 s1, EUTL155/2011 s127, EGTL123/1998 s1, EUTL34/2011 s52, EUTL104/2004 s1
Rubrik: Förordning (2011:928 ) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Celexnr: 309R1107, 311R0546, 398L0008, 311L0013, 304R0648
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet eller avser prövning som görs enligt bestämmelser som gällde före ikraftträdandet.


Ändring 2011:997
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 8, 8 a §§
Ikraftträdande: 2011-10-18
Rubrik: Förordning (2011:997) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2011:1198
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 49 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Förarbeten: EUTL104/2004 s1
Rubrik: Förordning (2011:1198) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Celexnr: 304R0648

Ändring 2012:502
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 2, 3, 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2012:502) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om avgift som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2012:505
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 52 §
Ikraftträdande: 2012-08-01
Rubrik: Förordning (2012:505) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2013:64
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 53, 54 §§, rubr. närmast före 6 kap. 8, 14, 32, 35, 37, 38, 39 §§; ändr. 6 kap. 4, 7, 26, 47 §§, rubr. närmast före 6 kap. 30 § sätts närmast före 6 kap. 31 §
Ikraftträdande: 2013-03-26 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:64) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 26 mars 2013.
2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.
3. Bestämmelserna i 6 kap. 4, 7, 26 och 47 §§ i sin äldre lydelse gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.


Ändring 2013:65
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 kap. 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 §§, rubr. närmast före 6 kap. 7, 22, 26, 31, 41, 43, 44, 45, 47 §§
Ikraftträdande: 2013-09-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:65) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. De upphävda paragraferna gäller fortfarande för ansökningar som har getts in till Kemikalieinspektionen före ikraftträdandet.


Ändring 2013:261
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1, 2, 5 §§, bil.
Ikraftträdande: 2013-06-18 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:261) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.
2. Den som bedriver en verksamhet som har upphört att vara tillståndspliktig men som bedrivs med stöd av ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska dock betala avgift enligt 2 kap. denna förordning första gången kalenderåret 2014.


Ändring 2013:416
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 52 §
Ikraftträdande: 2013-07-11
Förarbeten: EUTL342/2009 s59
Rubrik: Förordning (2013:416) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Celexnr: 309R1223

Ändring 2013:1129
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §, bil.
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:1129) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2014:216
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 3 kap. 11 a, 11 b §§
Ikraftträdande: 2014-07-01
Rubrik: Förordning (2014:216) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2014:510
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 49, 50 §§; ny 6 kap. 53 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Rubrik: Förordning (2014:510) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2015:20
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.; nya 7 kap. 9 a, 9 b §§
Ikraftträdande: 2015-03-15
Rubrik: Förordning (2015:20) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2015:154
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap., 3 kap. 10 §; ändr. 9 kap. 2 §, bil.; nya 2 kap., 9 kap. 2 a, 7 §§, 10 kap.
Ikraftträdande: 2015-04-07 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:154) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 7 april 2015.
2. Prövnings- och tillsynsavgiften för åren 2015–2017 ska bestämmas genom att
a) avgiften för 2015 ska avse tiden från den 7 april och uppgå till 74 procent av hela avgiftsbeloppet,
b) avgiften för 2016 ska uppgå till 84 procent av hela avgiftsbeloppet, och
c) avgiften för 2017 ska uppgå till 93 procent av hela avgiftsbeloppet.
3. Bestämmelserna i 10 kap. tillämpas första gången i fråga om redovisning som sker 2017 avseende intäkter och kostnader under 2016.


Ändring 2015:697
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 7 kap. 8 e, 8 f, 8 g §§
Ikraftträdande: 2016-01-01
Rubrik: Förordning (2015:697) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2016:799
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2016-08-02
Rubrik: Förordning (2016:799) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2016:859
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 7 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2016-10-01
Rubrik: Förordning (2016:859) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2016:1195
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 4 §, bil.; ny 2 kap. 8 §, rubr. närmast före 2 kap. 1, 8 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:1195) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2017:794
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Rubrik: Förordning (2017:794) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2017:881
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 1 §, 6 kap. 53 §
Ikraftträdande: 2017-11-01
Rubrik: Förordning (2017:881) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Ändring 2017:973
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 1 §; ny 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:973) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handläggningen av ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
SFS 1998:940

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-25

Först inlagd:
1998-07-23

Senast ändrad:
2017-11-14

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:973