Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL375/91 s1
Celexnr: 391L0676
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1998:1581
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Förarbeten: EGTL375/91 s1
Rubrik: Förordning (1998:1581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Ändring 1999:769
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1999:769) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Är ett jordbruksföretag i drift den 1 november 1999 gäller inte 6 § andra stycket för då befintlig djurhållning förrän den 1 januari 2002.


Ändring 2003:581
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraftträdande: 2003-11-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:581) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.
2. Har upphävts genom förordning (2011:1071).
3. Bestämmelserna i 6 § fjärde stycket i dess nya lydelse skall tillämpas från och med den 1 juli 2007 för jordbruksföretag belägna inom områden som omfattas av 5 § första stycket 2.


Ändring 2009:1529
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 §; ändr. 7, 9 §§; ny 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraftträdande: 2010-02-01
Rubrik: Förordning (2009:1529) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Ändring 2011:24
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:24) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Ändring 2011:1071
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2003:581; ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL375/1991 s1, EUTL311/2008 s1, EGTL375/1991 s1
Rubrik: Förordning (2011:1071 ) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § första stycket 1 i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § första stycket 1 i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § andra stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
3. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § första stycket 2 i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § tredje stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
4. Jordbruksföretag med fler än tio djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet inte heller kommer att omfattas av 5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § tredje stycket från och med den 1 januari 2014. Jordbruksföretagen ska dock redan vid ikraftträdandet av denna förordning ha utrymme för lagring av stallgödsel som minst motsvarar en gödselproduktion under sex månader.
5. Jordbruksföretag med tio eller färre djurenheter och som är belägna inom områden som inte omfattades av 5 § i sin äldre lydelse och som genom ikraftträdandet kommer att omfattas av 5 § i sin nya lydelse ska tillämpa bestämmelserna i 6 § fjärde stycket från och med den 1 januari 2014.

Ändring 2013:260
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2013-06-18
Rubrik: Förordning (2013:260) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket

Ändring 2015:250
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 5, 10 §§; nya 9 a, 15 a §§
Ikraftträdande: 2015-06-15
Rubrik: Förordning (2015:250) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
SFS 1998:915

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-25

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:250