Författningen har upphävts / ska upphävas 2018-01-01 genom SFS 2017:966
Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Ikraftträdande: 1999-01-01
Uppslagsord: miljökonsekvensbeskrivning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 1998:1350
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §, bil. 1
Rubrik: Förordning (1998:1350) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 1999:376
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 1999-07-01
Rubrik: Förordning (1999:376) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 1999:1189
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2000-01-01
Rubrik: Förordning (1999:1189) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2001:1074
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2001:1074) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid skall antas medföra betydande miljöpåverkan. Om beslut enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har meddelats före den 1 januari 2002, skall beslutet gälla oavsett denna förordning.


Ändring 2003:81
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2003-05-01
Rubrik: Förordning (2003:81) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2003:1051
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:1051) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2005:206
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §, rubr. närmast före 4 §
Ikraftträdande: 2005-05-15
Förarbeten: EUTL156/2003 s17, EGTL175/1985 s40, EGTL257/1996 s26
Rubrik: Förordning (2005:206) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Celexnr: 303L0035, 385L0337, 396L0061

Ändring 2005:356
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 1, 3, 7 §§; nuvarande 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 4 § sätts närmast före nya 9 §; ändr. 1 §, nya 9, 10, 11 §§, bil. 1; nya 4, 5, 6, 7, 8 §§, bil. 3, 4, rubr. närmast före 2, 4, 12 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: EGTL197/2001 s30, EGTL161/1999 s1, EGTL160/1999 s80, EGTL175/1985 s40, EUTL156/2003 s17, EGTL257/1996 s26
Rubrik: Förordning (2005:356) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Celexnr: 301L0042, 399R1260, 399R1257, 385L0337, 303L0035, 396L0061

Ändring 2005:624
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-08-01
Rubrik: Förordning (2005:624) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2006:57
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2006-04-01
Rubrik: Förordning (2006:57) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2006:1169
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2006-12-01
Rubrik: Förordning (2006:1169) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2007:18
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2007-03-01
Rubrik: Förordning (2007:18) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2008:691
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2008-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2008:691) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2008.
2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 augusti 2008.


Ändring 2008:725
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: EGTL175/1985 s40, EUTL156/2003 s17, EGTL197/2001 s30, EUTL102/2006 s15, EUTL24/2008 s8
Rubrik: Förordning (2008:725) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Celexnr: 385L0337, 303L0035, 301L0042, 306L0021, 308L0001

Ändring 2009:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4 §§
Ikraftträdande: 2009-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2009:864) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.
2. Följande gäller för verksamheter och åtgärder som till följd av denna förordning alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om det i fråga om verksamheten har meddelats ett beslut enligt 6 kap. 5 § miljöbalken före den 1 augusti 2009, ska det beslutet gälla oavsett de nya bestämmelserna i denna förordning.


Ändring 2011:195
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2011-04-19
Förarbeten: EGTL175/1985 s40, EUTL140/2009 s114, EUTL102/2006 s15, EUTL188/2009 s14, EUTL24/2008 s8, EUTL140/2009 s114
Rubrik: Förordning (2011:195) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Celexnr: 385L0337, 309L0031, 306L0021, 309R0596, 308L0001, 309L0031

Ändring 2011:370
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2011:370) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2011:626
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:626) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2013:259
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2013-06-18
Rubrik: Förordning (2013:259) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2013:505
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL26/2012 s1
Rubrik: Förordning (2013:505) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Celexnr: 310L0075, 311L0092

Ändring 2013:895
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:895) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2014:24
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Rubrik: Förordning (2014:24) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2015:365
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2015-08-01
Rubrik: Förordning (2015:365) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2016:798
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2016-08-02
Rubrik: Förordning (2016:798) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar

Ändring 2016:1194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:1194) om ändring i förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Om 3 § innebär strängare krav på en verksamhet eller åtgärd på så sätt att den alltid ska antas medföra en betydande miljöpåverkan medan den enligt äldre bestämmelser inte alltid skulle antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska de äldre bestämmelserna gälla för verksamheten eller åtgärden.

Ändring 2017:966
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1998:905

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-25

Upphävandedatum:
2018-01-01

Först inlagd:
1998-07-22

Senast ändrad:
2017-11-14

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:1194