Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
Ikraftträdande: 1999-01-01
Uppslagsord: mark- och vattenområde
Stickord: hushållning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2000:1140
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:1140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2002:524
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Rubrik: Förordning (2002:524) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2004:1126
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:1126) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2006:190
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2006-05-01
Rubrik: Förordning (2006:190) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2008:232
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2008-06-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2008:232) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.
2. För tiden före den 1 juli 2008 ska det som i 2 § sägs om Strålsäkerhetsmyndigheten i stället gälla Statens kärnkraftinspektion.

Ändring 2008:1194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1194) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2009:166
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2009-04-01
Rubrik: Förordning (2009:166) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2010:140
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2010-04-01
Rubrik: Förordning (2010:140) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2010:780
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2010-09-01
Rubrik: Förordning (2010:780) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2011:367
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Rubrik: Förordning (2011:367) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2011:624
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:624) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2012:909
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2013-02-01
Rubrik: Förordning (2012:909) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2015:401
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 1 a, 1 b §§
Ikraftträdande: 2015-07-15
Rubrik: Förordning (2015:401) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden m.m.

Ändring 2016:996
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:996) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden

Ändring 2017:970
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a §, 7 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2017:970) om ändring i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden
SFS 1998:896

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-25

Först inlagd:
1998-07-22

Senast ändrad:
2017-11-14

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:970