Författningen har upphävts / ska upphävas 2008-01-01 genom SFS 2007:845
Myndighet: Miljödepartementet
Rubrik: Artskyddsförordning (1998:179)
Ikraftträdande: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42, EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL61/97 s1, EGTL140/97 s9
Celexnr: 392L0043397L0062379L0409397L0049397L0338397L0939

Ändring 1998:482
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Rubrik: Förordning (1998:482) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 1998:906
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 27, 28, 35, 36 §§, bil. 2; ändr. 1, 6, 12, 16, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40 §§; nya 43, 44 §§, rubr. närmast före 43, 44 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL61/97 s1, EGTL140/97 s9
Rubrik: Förordning (1998:906) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 1998:1275
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 § i 1998:906
Rubrik: Förordning (1998:1275) om ändring i förordningen (1998:906) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 1998:1305
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 17, 18 §§, bil.; nya 1 a, 14 a §§, rubr. närmast före 1 a, 14 a §§; omtryck
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42, EGTL103/79 s1, EGTL223/97 s9, EGTL61/97 s1, EGTL140/97 s9
Rubrik: Förordning (1998:1305) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 1999:155
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 17 §§
Ikraftträdande: 1999-05-01
Rubrik: Förordning (1999:155) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 1999:550
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 29, 33 §§
Ikraftträdande: 1999-07-01
Rubrik: Förordning (1999:550) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 1999:1190
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: EGTL206/92 s7, EGTL305/97 s42
Rubrik: Förordning (1999:1190) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 2000:1317
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 29 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:1317) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 2001:447
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 1 a, 3, 7, 9, 12, 15, 17 §§, bil.; nya 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 1 g, 12 a, 33 a §§, rubr. närmast före 1 f §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: EGTL206/1992 s7, EGTL305/1997 s42, EGTL103/1979: s1, EGTL223/1997 s9, EGTL61/1997 s9, EGTL320/2000 s1, EGTL140/1997 s9
Rubrik: Förordning (2001:447) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 2002:241
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 31, 37, 38, 41 §§, rubr. närmast före 12, 15, 24 §§; nya 18 a, 18 b, 18 c, 19 a, 20 a, 20 b, 23 a, 25 a, 27 §§, rubr. närmast före 18, 19, 21 §§
Ikraftträdande: 2002-06-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL094/1999 s24, EGTL103/1979 s1, EGTL206/1992 s7, EGTL61/1997 s1, EGTL250/2001 s1
Rubrik: Förordning (2002:241) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2002.
2. En djurpark som har öppnats för allmänheten före den 1 juni 2002 och som har tillstånd enligt 18 § i dess äldre lydelse får bedrivas till den 1 april 2003 utan tillstånd enligt 18 § i dess nya lydelse.

Ändring 2003:434
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 §, rubr. närmast före 12 §; nya 11 a, 11 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträdande: 2003-08-01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37
Rubrik: Förordning (2003:434) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 2005:1150
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 d §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:1150) om ändring artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 2006:1017
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 40 §; ändr. 1 §, bil.
Ikraftträdande: 2006-09-01
Förarbeten: EGTL103/1979 s1, EUTL122/2003 s36, EGT206/1992 s7, EUTL284/2003 s1, EGTL61/1997 s1, EGTL250/2001 s1
Rubrik: Förordning (2006:1017) om ändring i artskyddsförordningen (1998:179)

Ändring 2007:845
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1998:179

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-04-19

Upphävandedatum:
2008-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2006:1017