Myndighet: Justitiedepartementet L5
Rubrik: Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
Ikraftträdande: 1998-05-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:15, bet. 1997/98:JuU11, rskr. 1997/98:149
Uppslagsord: elektronisk anslagstavla
Stickord: anslagstavla

Ändring 2005:315
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. Ju2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:315) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Ändring 2010:401
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274
Rubrik: Lag (2010:401) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

Ändring 2017:1137
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 7 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Rubrik: Lag (2017:1137) om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor
SFS 1998:112

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-03-12

Först inlagd:
1998-03-27

Senast ändrad:
2017-12-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1314