Författningen har upphävts / ska upphävas 2008-01-01 genom SFS 2007:1164
Myndighet: Försvarsdepartementet
Rubrik: Förordning (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan
Ikraftträdande: 1997-01-01
Uppslagsord: Försvarshögskolan

Ändring 1997:28
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1997-03-01
Rubrik: Förordning (1997:28) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 1997:347
Text: nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e §§, rubr. närmast före 10 a §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Rubrik: Förordning (1997:347) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 1997:889
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:889) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 1998:1326
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 10 a-16 §§ betecknas 13-23 §§; ändr. 7, 10, den nya 22 §, rubr. närmast före 10 §; nya 11, 12 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:1326) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 1999:695
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 8 §§
Ikraftträdande: 1999-08-15
Rubrik: Förordning (1999:695) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 1999:1016
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §; nya 1 a, 3 a §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Rubrik: Förordning (1999:1016) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2000:559
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a, 21 §§
Ikraftträdande: 2000-07-10
Rubrik: Förordning (2000:559) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2000:911
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:911) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2000:1206
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14, 15 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:1206) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2001:249
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Rubrik: Förordning (2001:249) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2002:5
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 §, rubr. närmast före 6, 19 §§; ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2002-03-01
Rubrik: Förordning (2002:5) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2002:776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2002-12-15
Rubrik: Förordning (2002:776) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2003:295
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 7, 8, 9, 11, 12 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträdande: 2003-07-14
Rubrik: Förordning (2003:295) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2004:152
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 21 §
Ikraftträdande: 2004-06-01
Rubrik: Förordning (2004:152) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2006:1200
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1200) om ändring i förordningen (1996:1476) med instruktion för Försvarshögskolan

Ändring 2007:1164
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1996:1476

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-12-17

Upphävandedatum:
2008-01-01

Först inlagd:
1997-01-02

Senast ändrad:
2007-12-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2006:1200